Skraldespand

Fuglestemmer

Fuglestemmer 

Vi nyder alle forårets første fuglesang, men glæden bliver større, hvis man genkender stemmerne og kan sætte navn på fuglene. Som nybegynder kan det virke lidt uoverskueligt, men det kan sagtens lade sig gøre at lære stemmerne at kende. Du kan ikke lære dem alle sammen i løbet af en sæson, men glæd dig over hvert art, du er blevet fortrolig med og tilføj så flere efterhånden. Conny Brokholm vil, med sin store viden om fugle, tage dig med rundt i fuglestemmernes verden en tidlig søndag morgen. 

Vi mødes på Abrahamsens Gård (Jelling) kl. 05.00, hvor Conny Brokholm vil modtage dig/jer. Først vil Conny give en kort instruktion og vil derefter øse af sin viden om de lokale fugle og det lokale fugleliv. Dernæst vil vi bevæge os ud i naturen, hvor vi vil lytte til og lære meget mere om de enkelte fugle. 

Husk praktisk tøj og sko efter vejret. Turens varighed er 3 – 4 timer. Børn indtil 18 år er gratis ifølge med en voksen. I forbindelse med tilmelding bedes venligst oplyst, hvor mange børn der deltager i turen. Der vil efter turen være mulighed for at nyde medbragt kaffe/te og rundstykker i det åbne madpakkested. 

Abrahamsens Gård
Midt i det skønne naturområde syd for Jelling ned mod Grejs å ligger Abrahamsens Gård. Først og fremmest er Abrahamsens Gård base for OK Gorms ugentlige klub- og træningsaktiviteter og dagligt skole for 4-5 elever fra Skovagerskolen med deres lærere og pædagoger. Men derudover stilles stedets faciliteter til rådighed for offentligheden, når det er aktiviteter, der harmonerer med det at nyde stedet og bruge naturen.

Der er døgnet rundt adgang til toilet (indgang fra gårdsiden) og det såkaldte ”Åben Madpakkested” i ladebygningen (indgang ved Petanque banen), og man kan i godt vejr benytte stedets terrasse og møblerne her.


Yderligere information.

Det er en god ide at starte med at lytte til fuglestemmerne allerede i februar, hvor f.eks. blåmejse, musvit og gærdesmutte synger uden at forsvinde i det store sangkor, vi hører i maj måned. Find et område i nærheden af, hvor du bor. Det kan være haven, et hegn, en park eller skoven. Det er nemmere at finde fuglene, mens der endnu ikke er blade på træerne, og så gælder det om at lære at lytte.  Koncentrer dig om en fugls sang og læg så godt mærke til, hvad den siger, og hvordan den synger.  Prøv at finde en huskeregel til det, du hører. Det kan være en remse, en rytme, en lyd, et billede eller en oplevelse. 

Typiske eksempler er gulspurven, der tæller til syv. Én, to, tre, fire, fem, seks, syyyyyyyv. Bogfinkens ”det ,det, det kan jeg sige lige så TIT, det skal være”. Musvitten, der siger sit navn  ”Mus-vit, mus-vit” eller ”Dii-dyy, dii-dyy” måske som en cykelpumpe eller en savfil. Lyt efter om sangen er hurtig eller langsom, er den kort eller lang, glad eller sørgmodig, gentaget eller varieret, forskelle i tonehøjde og hvor lange pauser?

Du kan herefter besøge den samme lokalitet flere gange, og det vil ofte være de samme arter, du hører. Det er også vigtigt, for det er gentagelse og repetition der gør, at du bliver fortrolig med stemmerne.  På CD eller på nettet (f.eks. www.dof.dk) kan du finde stemmerne og så høre dem før og efter du igen går ud i naturen, men det er som supplement og repetition, for det er for de fleste bedst at lære dem ude i felten. Det giver også samtidig en naturoplevelse. Hvis det er muligt, kan du lære meget ved at få fuglene peget ud af en mere kyndig fuglekender. Især på tomandshånd, men ellers arrangerer din lokalafdeling ture eller kurser, du kan deltage i. 

Trækfugle sydfra:
I løbet af foråret kommer der flere og flere arter, efterhånden som ”vores sangfugle” kommer tilbage efter en tur til Middelhavet eller Afrika, hvor de har overvintret, og du kan høre gransanger, som er nem at lære. Den siger ”Tjif,tjaf, tjif, tjaf, tjif, tjaf”.  Løvsanger, der ligner gransanger, starter sangen, men gider så ikke alligevel, eller  kan sammenlignes med et dalende blad om efteråret.  Sangdrossel bygger sin sang på motiver, der gentages 2-4 gange. Det kan lyde som ” Kiss her, kiss her, do it, do it, be quick, be quick…”. Tornsanger siger ”Vil I, vil I bare se”. Munk synger højt og smukt med klare fløjtetoner. Senere kommer havesanger og gulbug, men lær de mest almindelige og oplev glæden ved at kunne genkende dem selv i det store kor i højsæsonen.  Jo bedre du bliver til at kende enkelte fuglestemmer, jo flere stemmer vil du høre, og du vil også opdage, hvis der er en stemme, der ikke plejer at være der. 

Hvorfor synger fuglene:
Vi ved alle, at fuglene synger for at tiltrække en mage og for at fortælle andre hanner, at området er besat, og du har bare at holde dig væk, men det kan også fortælle hunnerne noget om, hvor erfaren han er, og hvor godt området er. Desuden kommer de ikke til at spilde tiden på en forkert mage, for der er fugle, der ligner hinanden meget, men de har altid meget forskellig sang. F. eks gransanger og løvsanger. Når hannen synger, stimulerer den hormonproduktionen hos hunnen. Senere har sangen også betydning for kontakten mellem voksen og unge, for nogle unger skal lære sangen af deres far. Med meget få undtagelser er det kun hannen, der synger. 

Hvornår synger de:
Fuglene synger hele dage, men det er mest intensivt om morgenen og det skyldes flere ting. Lyden går bedre igennem ved høj luftfugtighed og ofte mindre vind. Insekterne er ikke vågnet endnu eller også er det ikke lyst nok til at se dem. Fuglen kan også signalere, at den har fået nok at spise om aftenen og fortæller dermed, at den er god til at finde føde.

Omkring Sankt Hans stopper de fleste af fuglene med at synge. Det følgende forår gælder det så om at repetere de fuglestemmer, du kender og lære nogle nye.