Skraldespand

Fredagsforkælelse til overvægtige kvinder

KURSUSFORLØBET IGANGSÆTTES UNDER FORUDSÆTNING AF STØTTE FRA HORSENS KOMMUNE. Start ca. primo november.

Prisen er kr. 750,- pr. deltager og opkræves når vi ved om kurset modtager den forventede støtte. Tilmelding nødvendig - få pladser.

LIVSSTILSFORLØB
Selvom det er omkring hver anden voksne dansker, der er overvægtig, så mødes mange overvægtige med attituden; hvor svært kan det være? Og JA, det kan virkelig være svært at tabe sig, fordi det ikke blot handler om kilo og kalorier, men om indgroede vaner, udfordringer, ressourcer, trivsel mv. Det kan derfor være en temmelig stor udfordring at ændre vaner og tabe sig. Mange har prøvet diverse kure, hvor vægttab er lykkedes – men hvor kiloene er kommet retur og kuren opleves som endnu et nederlag. Derfor indstiller mange overvægtige sig på at være overvægtig og lærer at leve med den – fordi den føles uovervindelig.

Overvægten have forskellige konsekvenser; det kan være begrænsninger i hverdagen f.eks. med praktiske ting, sociale barrierer eller andre ting. Overvægten kan også give helbredsmæssige konsekvenser, som eksempelvis diabetes, slidgigt og hjertekarsygdomme. Så dette forløb er for dig, der er vil give vægttab en chance til. Det er for dig, der er klar til at gå en anden retning i dit liv, at leve livet lettere – hvor du kan mere, får det bedre og øger sandsynligheden for at leve længere.

Mål og vejning
Der vil være mulighed for at blive målt og vejet hver gang, hvis du har lyst. Erfaringsmæssigt er det en rigtig god motivationsfaktor, at kunne følge kurven - men det er helt frivilligt. Mål og vejning foregår i et særskilt rum individuelt.

Sund kost
I forløbet taler vi naturligvis om sund kost, og frokosten indgår som en integreret del af undervisningen. De første 3 undervisningsgange får vi mad udefra som inspiration. Derefter medbringer vi selv mad til frokosten, hvor der vil være mulighed for gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

Beskrivelse af livsstilsforløbet
Forløbet består af en vekslen mellem gruppeforløb og individuelle samtaler, fordi du på den måde både kan få glæde af gruppedynamikken samt arbejde med individuelle udfordringer. I forløbet arbejder vi overordnet med overvægt og vægttab, hvor fokus er vejen hen mod en sundere livsstil og varige løsninger. Denne proces starter først og fremmest med at fokusere på, hvordan livsstilen er her og nu, og hvordan nye vaner og tankemønstre kan skabes. Der vil være et anerkendende fokus på de små skridt og sejre, - ingen løftede pegefingre! Undervejs får du undervisning i kostrelaterede emner, værktøjer og strategier til vægttab, råd & vejledning samt motivation og tro på, at det kan lade sig gøre. Fordi selvfølgelig kan det lykkes – også for dig.

Hvad siger tidligere deltagere på livsstilforløb:

· ”Mange gode værktøjer + et vægttab. Gode snakke – ideer til fremtiden.
  Håb for at det vil lykkes. Glad for at vejen derhen skal være sjov – er nu mit motto.” Gerda

· ”Jeg er startet på gode tanker. Kendskab til sundere valg.
  Mit vægttab er godt i gang og skal fortsætte” Katrine

· ”Har fået sat nogle tanker på plads – som gør det lettere for mig
  at sige stop/nej” Lene

· ”Det giver god basisviden omkring processen i at tabe sig. For mig er råd
  og vejledning vigtigt, og samtidigt er det i hyggelige og trygge rammer” Katrine

Om underviser Tanja Grønfeldt - Sundhedskonsulent & Coach
Tanja er selvstændig sundhedskonsulent og coach, og har praksis i Psykologi & Sundhedsgruppen på Torvet i Horsens. Tanja er uddannet cand.scient.san. fra Syddansk Universitet med speciale i overvægt. Hendes faglige fokus på overvægt startede i 1999-2000, hvor hun skrev diplomopgave om overvægtiges ressourcer ved Livsstilscentret i Brædstrup. Siden har mad og følelser været omdrejningspunkt i hendes arbejde, hvor sundhed, overvægt, spiseforstyrrelser, stress har været centralt i hendes virke.

YOGA
Hver mødegang starter med yoga. At gå til yoga kan være en dejlig og udviklende oplevelse. Bevidstheden i hel kroppen forbedres. Du møder udfordring og fysisk krævende stillinger, som træner styrken, stabiliteten og viljekraften. Men du møder også de blide og mere rekreerende yogastillinger. Holdningen bedres, hvilket medfører at åndedrættet bliver mere flydende og frit. Fokus på ” at være til stede” i træningen medfører en stor følelse af nærvær og opmærksomhed. Alle yogastillinger påvirker krop og sind forskelligt. Basisstillingerne i yoga er vigtige da det er her der opbygges styrke, udholdenhed og flexibilitet.

· Yoga er for alle.
· Yoga er ikke en konkurrence og du vil ikke blive sammenlignet eller bedømt i forhold til andre.
· Yoga er fokus på hvad du kan. · Yoga er at lære egne grænser at kende og respektere dem.
· Der er altid en yogastilling man er bedst til!

Hanne tilrettelægger yogaklasserne så stillinger bliver trænet i en fornuftig og hensigtsmæssig rækkefølge så kroppen såvel som sindet vil opnå en følelse af mentalt nærvær, overskud og glæde.

Om underviser Hanne Juelsgaard
Hanne har arbejdet med yoga siden 1990. Blev Certificeret Iyengar Yogalærer i 2003. Og senere i 2008 Junior Level 3 lærer. Har undervist i yoga siden 2001 både på aftenskoler, private kurser, sommer retreats og meget andet samt på læreruddannelsen for Iyengar Yogalærere. Siden 2010 har hun været kursusansvarlig på Årskurset i Iyengar yoga på Iyengar yogaskolen i Silkeborg.

PROGRAM:

10.00-11.30 Yoga
11.30-11.45 Vejning
11.45-12.15 Frokost / sundkost
12.15-14.00 Livsstil (gruppe og individuel)

Livstilsgruppesamtalerne og de individuelle samtaler aftales direkte med underviseren.