Skraldespand

Dansk litteratur 1870 - 1920

Tiden fra 1870 – 1920 var præget af industrialisering og urbanisering og var på alle måder en vækstperiode i Danmark, hvor alt var under forandring. Litterært indledes perioden med ”det moderne gennembrud”. Det sker, da Georg Brandes i november og december 1871 holder den første af seks forelæsningsrækker med fællestitlen ”Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur”. Ifølge Brandes var det på tide at gøre op med romantikkens virkelighedsflugt og tankegang, hvorfor han stillede krav til den moderne litteratur om, at den burde være mere realistisk; afspejle udviklingen i samfundet og sætte problemer til debat. ”Det moderne gennembrud” danner senere grobund for ”det folkelige gennembrud” i begyndelsen af 1900-tallet.

Gennem tekst og billeder vil vi læse os ind på nogle af datidens tematikker som f.eks. determinisme (arv og miljø), kønsroller og ægteskab, sædelighedsfejde samt samfunds- og religionskritik.

Til første mødegang læser vi H.C. Andersens eventyr ”Klokken”, (1845) og J.P. Jacobsens novelle ”To verdener” (1879)

Første mødegang:   Velkomst – Jeg introducerer det eventuelle forløb overfor deltagerne og vil  forsøge at forventningsafstemme med dem.

                                 Opbrud fra romantikken.

                                 Vi læser H.C. Andersens eventyr ”Klokken”, (1845) og J.P. Jacobsens novelle

                                 ”To verdener”, (1879).

Anden mødegang:  Naturalisme.

                                 Vi læser J.P. Jacobsens novelle ”Mogens” eller måske romanen ”Fru Marie Grubbe”(1876)

Tredje mødegang:  Herman Bang og impressionismen.                   

                                 Vi læser Herman Bang ”Ved vejen” (1886)

Fjerde mødegang:  Vi læser?????

Femte mødegang:   Kvindelitteratur.

                                 Vi læser Amalie Skrams ”Constance Ring” (1885)

Sjette mødegang:    Symbolisme – modreaktion mod rationalismen og naturalismen i det moderne gennembrud.

                                 Vi læser bl.a. Sophus Claussens ”Rejseminder” og ”Ekbátana”

Syvende mødegang: Det folkelige gennembrud.

                                 Vi læser???????

Ottende mødegang: Vi læser??????