Skraldespand

Ny nordisk litteratur

Her vil vi læse værker af nyere dato og se på hvilke tendenser, der præger den nyeste nordiske litteratur som f.eks. individualisme og eksistentialisme, litterære selvfremstillinger, familie – og slægtsromaner m.m. Vi vil læse værker af forfattere fra bl.a. Norge, Sverige, Færøerne, Island og Finland for derigennem at øge kendskabet til nordens litteratur. Hver mødegang vil indledes med et mindre oplæg fra mig omkring det læste værk, hvorefter vi i fællesskab vil analysere og debattere værkets indhold.

Til første mødegang læser vi Helene Uri ”Engel af Nylon” (2009). – In mente hertil må I gerne have H.C. Andersen ”Historien om en moder” (1847).

Første mødegang:   Velkomst – Jeg introducerer det eventuelle forløb overfor deltagerne og vil forsøge at forventningsafstemme med dem.                                

Anden mødegang:  Vi vil evt. læse Kim Leine ”Kalak”, (2007)

Tredje mødegang:  Vi vil evt. læse Ulla-Lena Lundberg ”Is”, (2012)

Fjerde mødegang: Vi vil læse Gyrðir Elíassons noveller ”Mellem træerne”, (2011)

Femte mødegang:  Vi vil læse?????