Skraldespand

Kognitiv mindfulness - egenomsorg mod stress, depression og angst - Jette Rytoft

Intensiv træning i mindfulness er effektiv som forebyggelse af stress, angst og depression.

Depression, angst og stress er en del af hverdagen for rigtigt mange mennesker. Op mod 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv. Endnu flere oplever mildere former for depression. På en tilfældig dag vil mellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression. Depression er en meget ubehagelig sygdom, som mindsker livskvaliteten væsentligt. Den kan ødelægge livet både socialt og arbejdsmæssigt, og den kan bringe livet i fare på grund af selvmordsrisikoen.

Efterhånden viser stadig flere undersøgelser, at træning i mindfulness er en effektiv forebyggelsesmetode. Mindfulness bygger på meditation inspireret af buddhismen. De forskellige meditationsteknikker er blevet frigjort fra deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset til vesten med fokus på håndtering af udbredte psykiske problemer såsom stress, angst og depression. 

Gode resultater  

Mindfulness med en kognitiv tilgang har vist sig at være effektiv overfor stress og depressive symptomer. Forskning viser, at mindfulness og kognitiv terapi, der bygger på systematisk daglig træning over en periode på otte uger, kan forbedre livskvaliteten markant for mennesker med depressive symptomer, stress og angst.

 

Læs mere her:

Udløsende faktorer for depression  

Man ved, at en passiv og gentagen fokusering på egne negative symptomer og livsvilkår, er en udløsende og vedligeholdende faktor både ved stress, angst og depression. Mange forsøger at tænke sig frem til en løsning ved at analysere situationens mulige årsager og betydninger. Det fører dog ikke til aktiv problemløsning, men forværrer og vedligeholder derimod de negative symptomer. Det er en grundantagelse i Mindfulness med en kognitiv tilgang, at den måde, som vi forholder os til vores tanker, følelser og kropslige fornemmelser på, er en afgørende faktor for at udvikle og vedligeholde psykiske tilstande og lidelser. Negative tanker, svære følelser og ubehagelige kropsfornemmelser kan automatisk aktivere negative tankemønstre og give anledning til uhensigtsmæssige strategier for undgå at opleve ubehagelige tilstande. Eksempler kan være trøstespisning, stort forbrug af alkohol, medicin, stor bekymringstendens, forstyrret nattesøvn eller overdreven motion.    

Derfor virker mindfulness  

Den intensive træning i mindfulness skal bane vejen for at blive bevidst om strømmen af tanker, indtryk, følelser og impulser i nuet med en venlig, deltagende og accepterende holdning, hvor man ikke vurderer, om det er positivt eller negativt. I behandlingsforløbet lærer man at opfatte sine tanker som noget, der er relativt, altså noget der ikke nødvendigvis er et gyldigt udtryk for virkeligheden. kursisterne trænes i en bevidst ikke-dømmende form for opmærksomhed gennem siddende meditationer, liggende kropsscanning, gående meditation, stående meditation samt stræk- og simple yogaøvelser. De fysiske øvelser giver deltagerne mulighed for at praktisere mindfulness og accept af intense kropslige fornemmelser, der sædvanligvis undgås, og som kan føre til negativ tænkning og uhensigtsmæssige tankeprocesser. Gennem mindfulness lærer man at kunne regulere opmærksomheden tilbage til det, man mærker og opfatter i den nuværende situation. Man lærer at flytte sin opmærksomhed væk fra grublerier og reducere tankepres. På den måde bremser man opløb til angst og depression. Mindfulness forbedrer desuden tolerancen overfor ubehagelige følelser, og den mindsker negative grublerier gennem øget opmærksomhed. Derved forebygger kursisterne, at negative følelsestilstande fører til negative tankemønstre, som hos sårbare personer kan eskalere til depression eller angst. Meditationerne og øvelserne er en vigtig del af at arbejde med i hverdagen for at skabe et bevidst nærvær i forbindelse med hverdagsaktiviteter og rutiner, der ofte foregår på automatpilot og uden megen opmærksomhed på, hvad man rent faktisk tænker, føler og sanser.  

Selve forløbet  

Mindfulnesskurset forløber over 8 uger. De 8 træningssessions af ca. 2,5 time pr. gang. Vi mødes én gang om ugen. Det er vigtigt at du forsøger at komme til alle sessioner for at du får mest muligt ud af kurset.  

Undervisningen foregår i grupper med mellem 8-12 deltagere. Du skal forberede dig på at du dagligt skal afsætte ca. 45 min. til 1 time til at træne mindfulness-øvelser hjemme. I løbet af de otte uger, som selve kurset varer, trænes man i at være bevidst opmærksom i nuet. Det kræver åbenhed, prioritering og nysgerrighed, da der er tale om intensiv træning,  

I de første sessions trænes fokus på åndedræt og fornemmelser i kroppen. Senere i forløbet trænes evnen til at udvide opmærksomheden overfor både ydre og indre oplevelser – herunder lyde, synsindtryk, tanker og følelser. Det er en meget aktiv og inddragende undervisningsform, hvor man både bruger øvelser og undervisning om psyken (psykoedukation).  

Hjemmearbejdet foregår med lydspor med mindfulness-meditationsøvelser, som er gennemgået undervejs.   Beklædning: Afslappet tøj som du føler dig godt tilpas i. Gerne et par varme sokke. 

FOF har måtter, puder og tæpper eller du kan medbringe dine egne. 

Der er mulighed for at klæde om hvis du kommer lige fra arbejde.  

Mad: Vi holder en pause midtvejs, hvor du gerne må medbringe et mindre mellemmåltid som en frugt, sandwich, myslibar el. lign. samt lidt at drikke. Du har mulighed for at købe kaffe, te eller vand

Underviser:

Jette RytoftKognitiv mindfulness instruktør og kognitiv terapeut