Skraldespand

Mindfulness i arbejdslivet -trivsel trods travlhed

Dette mindfulness-kursus er målrettet dig, der skal performe i en krævende arbejdsdag. Du har sikkert mange parallelle opgaver, deadlines, lange to-do-lister og skal også håndtere afbrydelser, skiftende aktiviteter, møder m.m. Arbejdsdagen foregår nok i et højt tempo, hvor du i hovedet forsøger at holde styr på alt det, du skal huske og nå, og du føler dig ofte tidspresset eller bagefter. Måske har du erfaret, at koncentrationen, effektiviteten og ikke mindst arbejdsglæden falder, og der er en stigende anspændthed og følelse af at være stresset. 

Kurset er intensivt, og vi går direkte til sagen med praktiske øvelser og teori, der skærer ind til kærnen:

 • Hvad er mindfulness og hvorfor virker det?
 • Hvordan sindet fungerer og dets tilbøjelighed til at skabe stress og negative tankespiraler
 • Indlæring af effektive mindfulness-øvelser
 • Teknikker og træning i at bevare ro, overblik og fokus på trods af travlhed
 • Håndtering af stressede tanker og pressede situationer
 • Håndtering af forstyrrelser, skiftende opgaver og ”mange bolde i luften”
 • Hvordan geare ned og restituere
 • Integration af mindfulness på arbejde og i hverdagen

Udbytte:

I mindfulness træner du din evne til at være opmærksom og til stede i nuet fremfor at blive jaget rundt i managen af dine egne tanker eller ydre begivenheder. Kort sagt træner du dig i at tage autoriteten hjem til dig selv. Udbyttet bliver blandt andet:

 • Bedre koncentration, fokus og effektivitet i dit arbejde
 • Større klarhed og overblik – bedre til at prioritere og træffe gode beslutninger
 • Større stressrobusthed
 • Redskaber og færdigheder til at genvinde ro, koncentration og balance efter spidsbelastninger
 • Viden om hvordan du efter kurset vedligeholder de erhvervede færdigheder
 • Eller kort sagt: Mere nærvær, ro og overskud i hverdagen – og deraf glæde og tilfredshed

For at få et godt udbytte af kurset skal du påregne at sætte ca. 20 minutter af dagligt til mindfulness-træning imellem mødegangene.

Udgift til kursusmappe: 50,- kr., som afregnes direkte med underviseren.