Skraldespand

Selvudvikling gennem kreativitet - for dig der af en eller anden grund er sårbar

Selvudvikling gennem kunstnerisk udfoldelse henvender sig til alle med interesse i at udforske deres kreative potentialer og kan bruges i stort set alle livssituationer og sammenhænge. Kreativitet gør både os hver især og vores omgivelser rigere ved at afbalancere tankelivet samt styrke både følelses- og viljeslivet. Kun fantasien sætter grænser - og den vil jeg gerne bidrage til at udfordre.

Skab dig endnu mere unik end du allerede er gennem indre oplevelse og ydre erfaring. Få mulighed for at se og lytte indad, handle udad og derved spejle dig i det sociale rum. Kurset fokuserer på den enkelte deltagers unikke kreative udtryk og ikke på kunstneriske teknikker - men forhåbentlig vil alle gerne dele deres gode fif.

Kurset henvender sig til alle, der har lyst og mod til at eksperimentere mere frit med kunstneriske udtryk gennem en mangfoldighed af kreative skabende processer og ved at gå i dialog mellem det, du/vi allerede ved og det, du/vi endnu ikke har fået øje på. Processerne vil i videst muligt omfang tage udgangspunkt i aktuelle behov og muligheder. I en søgen efter større rummelighed og helhed vil vi bruge forskellige praktiske redskaber og metoder til at gå på opdagelse såsom bevægelse, collage, kunstnerisk dagbog, dans, drama, leg, lyd, maling, modellering, musik, rollespil, tegning, det skrevne ord, den sociale skulptur, stemme, måske vævning og meget mere - ikke mindst glæde. Det kreative udtryk kan føre til selvindsigt men bliver ikke fortolket analytisk, dog vil samspillet mellem hoved og krop samt mellem det bevidste og det ubevidste være et omdrejningspunkt for kurserne, således at der forhåbentlig vil opstå en mere bevidst opmærksomhed i forhold til krop, følelser, tankeliv og handlinger.

Det etiske.
Selv om kurset ikke kan sidestilles med terapi kan det virke terapeutisk, så der kan dukke følsomme emner og situationer op. Derfor er det vigtigt, at holddeltagerne både bidrager med rummelighed i forhold til sig selv og hinanden men især med respekt for den nødvendige fortrolighed indenfor holdet.

Det praktiske.
Kom i behageligt tøj, der kan tåle at blive snavset, gerne varme sokker eller hjemmesko og din kunstneriske dagbog (helst uden linjer eller firkanter og så stor som mulig).

Til nogle mødegange vil du selv skulle medbringe nogle materialer, til andre må du påregne ca. 200 kr. i alt til materialeudgifter, som afregnes med underviseren. Materialeliste meddeles løbende.