Skraldespand

Fransk - Niveau 2 Birthe Ømark

Kursister på dette hold har et gloseforråd, der rækker til hverdagssituationer, lige som kursisten er i stand til at forstå tiltale og at svare hhv. fortælle selvstændigt om det, der ligger inden for den inderste interessesfære – mig selv, familie, hus og hjem, velvære, praktiske planer.

Basisbogen er ’Communication Progressive du Français’ Niveau Débutant, som bygger på dialoger i hverdagssituationer. Grammatikken behandles på dette niveau i takt med at spørgsmålene mødes i teksten.

Der lægges også på dette hold vægt på mundtlighed og anvendelighed. Efter den europæiske referenceramme for sprog falder dette kursus ind under sværhedsgraden ’A2’.

Niveau 2: Grundlæggende. Kursisten kan stille og besvare simple spørgsmål i nutid. Kursisten kan introducere og fortælle kort om sig selv.
Slutniveau: Kursisten har en begrænset talefærdighed, men kan forstå og gøre sig forståelig i de mest simple hverdagssituationer.

På de fleste sproghold skal det påregnes, at der skal købes en bog. Hvis ikke andet er anført, er kopimaterialer indregnet i prisen.