Skraldespand

Fransk - Niveau 3

Kursister på dette hold har opnået en god talefærdighed og forståelse, der umiddelbart omfatter almindelige forhold samt forberedte emner. Kursisten er i stand til at læse, forstå og gengive lettere uforkortede tekster eller bearbejdede tekster inden for en lang række emner og forhold.

Til grund for samtaler anvendes små tekster omhandlende franske forhold så som familie, samfund, seværdigheder, kunst & litteratur, historie o.m.a.

På trods af at mundtligt fransk er det centrale i dette regi, suppleres med grammatik som støtte for mundtligheden. Som grundbog i grammatik anvendes Ny Fransk Grammatik og øvebog fra Systime.

Efter den europæiske referenceramme for sprog falder dette kursus ind under sværhedsgraden ’B1’.