Til undervisere

Folkeoplysningens grundkursus

Kære underviser hos FOF Horsens-Hedensted-Vejle  

  • Er du nysgerrig efter at vide mere om folkeoplysningen?
  • Vil du vide mere om, hvilken tradition du er en del af i FOF?
  • Og vil du høre mere om – og få tips til – den særlige pædagogik, som vi arbejder med i folke-oplysningen? 

Så håber vi at se dig til et grundkursus i folkeoplysning (FGK). Du får en introduktion til FOF, som du jo er en del af og ambassadør for og du får pædagogiske værktøjer lige til at omsætte i praksis, når du står med dine deltagere. Kurset finder sted lørdag den 5. maj kl. 9-16. Der vil være vand, te, kaffe og frugt i løbet af dagen. Der vil desuden blive serveret en let anretning til frokost.

Formålet med FGK er at give et godt afsæt for at undervise og lave aktiviteter i aftenskolen og blandt fordelene er: 

  • Du kommer til at kende den større sammenhæng, som du er en del af, og de værdier som folkeoplysningen står for.
  • Du får viden om folkeoplysningens særlige pædagogik. På kurset bliver bl.a. drøftet, hvordan fx værdier som ligeværdighed og åbenhed kan omsættes i den pædagogiske praksis, når du står med dine deltagere.
  • Du får via kurset et netværk med dine FOF-kolleger 

Kurset veksler mellem oplæg og aktiv deltagelse i diskussioner og idéudveksling. 

Overblik og indblik

Når du underviser i aftenskolen er du en del af en større bevægelse. Du får historien om den folkeoplysende bevægelse. Vi ser på historien for at forstå nutiden. Du får en nærmere præsentation af FOF og din rolle som ambassadør for FOF og for folkeoplysningen generelt.

Vi tager et lille dyk ned i folkeoplysningsloven og sætter spot på, hvilke muligheder og krav, der ligger i loven ift. jeres undervisning og aktiviteter. I får mulighed for at tale sammen og drøfte, hvordan I ser jer selv og jeres undervisning ift. de folkeoplysende værdier og formål.      

Læring, pædagogik og deltagelse

Gennem oplæg, øvelser og erfaringsudveksling skal vi sammen finde svar på spørgsmål som:  

  1. Hvordan sikrer du, at deltagerne får så megen og god læring som muligt?
  2. Hvordan kan du tilrettelægge undervisning/aktiviteter, hvor der er dialog og højt til loftet?
  3. Hvad betyder det for din rolle som underviser, at deltagerne er voksne mennesker?
  4. Hvordan får du holdet til at fungere, så der er trivsel både fagligt og socialt? 

Til alle oplæg og øvelser er der værktøjsark og baggrundsartikler, hvor du sammen med de øvrige deltagere kan fordybe dig mere i tanker og teorier om pædagogik, didaktik og læring.