Foredrag og debat

Et værdigt liv som ældre - set fra en etisk vinkel

Et værdigt liv som ældre – set fra en etisk vinkel

Foredraget omhandler overgangen i livet fra at være erhvervsaktiv til at være aktiv pensionist. Hvad giver mening, når man går på pension og hvilken rolle får man og hvilken rolle tager man!

En række emner behandles fra en etisk vinkel, hvoraf kan nævnes ’livskvalitet’, ’demens’, ’udsigtsløs behandling’ og ’prioritering’.

Foredraget fokuserer særligt på etikkens synlighed, hvor værdighed og sårbarhed står centralt.

Jacob Birkler er filosof med speciale i etik. Formand for Det Etiske Råd (2010-2016). ph.d. i medicinsk etik. cand.mag. i filosofi og psykologi. Jacob har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis. Jacob er desuden forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet. Derudover underviser Jacob på adskillige sundhedsuddannelser (grundudd., specialudd., diplomudd., masterudd., kandidatudd.).