Foredrag og debat

Temaer i kunsten

Temaer i kunsten. 

Program: 

 1. Naturindtryk i kunsten – fra Turner til Hockney (31/1)

  Foredraget er en tour de force af kunstnere fra 1800-tallet frem til i dag, der har ladet sig inspirere af naturindtryk til at skabe deres egen kunst. Foredraget inddrager værker af ældre og samtidige internationale kunstnere inden for maleri, fotografi og land art. Omdrejningspunktet for foredraget er spørgsmålene: Hvilken naturoplevelse formidler kunstnerne igennem værkerne, og hvordan udnytter de stilen og mediet til at give værkerne et udtryk, der også fascinerer beskueren.

   

 2. Spanske billeddialoger – fra Velazquez til i dag (21/2)

  Spanien er et af de store kulturbærende lande i Europa, hvor kunstnere som El Greco, Velazquez, Goya, Picasso, Dali og Miro har udviklet kunsten og i høj grad har påvirket kunsthistorien. Foredraget fokuserer på nogle af de spanske mestres hovedværker, og hvordan kunstnerne igennem generationer har ladet sig inspirere af hinanden og har været hinandens konkurrenter. Foredraget vil også inddrage spanske samtidskunstværker i debatten om billeddialoger på tværs af tid. 

   

 3. Indtryk og udtryk i kunsten (28/2)

  Foredraget omhandler impressionismens og ekspressionismens nybrud inden for kunsten i forhold til at skildre den sete og oplevede virkelighed. Undervejs vil vi fokusere på de to kunstretningers forskellige arbejdsmetoder og malemåde, der tilsammen brød med realismen. Der stilles i foredraget skarpt på udvalgte impressionistiske og ekspressionistiske værker, og værkerne sættes i relation til samfundsudviklingen og de enkelte kunstneres historier. 

   

 4. Murmaleriet og den store fortælling (14/3)

  Foredraget inddrager flere store kunsthistoriske murmalerier af Giotto, Masaccio, Michelangelo, Pozzo, Rivera og Picasso, hvorved det klarlægges, hvordan murmaleriet igennem tiderne har været anvendt til at skabe en stor fortælling og være en fremvisning af en kunstners teknik og overskud, hvor kunst og bygningsværk er smeltet sammen. Sidst, men ikke mindst, giver foredraget nogle bud på, hvorfor street art og kunst i det offentlige rum i det sidste årti har vundet frem, og hvordan det påvirker bybilledet.

   

 5. Politisk kunst og kunsten at debattere visuelt (28/3)

     Er al kunst politisk, kan en kunstner påvirke den politiske dagsorden, og bør kunstnere blande sig i den samtidige samfundsdebat? Foredraget klarlægger med udgangspunkt i kunsthistoriske eksempler nogle af               hovedlinjerne i kunstnernes engagement i politiske debatter, samt hvilken reaktion disse skabte. Sluttelig diskuteres det, hvad kunsten og kunstnere kan udtrykke, som politikere og medier ikke kan.