Krop og bevægelse

Bevidst bevægelse - gratis prøvetime

Forbedre din livskvalitet med bevidst bevægelse - fof Horsens, Hedensted og Vejle

Bevidst Bevægelse - gratis prøvetime 

Slid, stress, sygdom eller fysiske skavanker? Uanset alder eller køn vil de fleste være i stand til at forbedre deres livskvalitet ved at lære at bruge sig selv bedre og lytte til kroppen i aktivitet og hvile.

Med udgangspunkt i principperne i Alexander teknik og enkle Qi Gong øvelser er fokus på at lære at bruge kroppen på en mindre belastende måde og på, hvordan krop og psyke spiller sammen, så hver enkelt hjælpes til at få større ro og balance i sit liv.

Jeg bygger undervisningen op trinvist, for at man kan øve sig på et trin, før man går videre til næste trin og altid kan gå tilbage til det, man er blevet god til, hvis man mister fodfæste eller ikke kan føl-ge med. Jeg kombinerer således individuel op-mærksomhed med holdundervisning og prøver at hjælpe den enkelte til hele tiden at blive bedre til at finde sin egen balance. Vi arbejder også med dagligdags- aktiviteter som f.eks. at gå, stå og sidde. 

Du kan se mere om Alexander teknik og mit arbejde på www.karin-hyveled.dk