Musik | Sang | Kor | Dans

Violin - holdundervisning - begyndere/let øvede

Violin - holdundervisning - begyndere/let øvede

Du har spillet i kort tid og er endnu ikke så rutineret i nodelæsningen.

Vi arbejder fortsat med de grundlæggende ting i violinspillet og lærer at lytte og spille sammen.