Førstehjælp


v/ Instruktør Hans Jørgen Didriksen

Kurset  består af Hjerte-Lunge redning, livredende førstehjælp ved sygdomme og førstehjælp ved tilskadekomst. Det sætter deltagerne i stand til ud over den mest basale hjælp at vurdere indsatsen, vurdere om der er tale om sygdom og så yde den nødvendige hjælp. 
Kurset opfylder kravene til kørekort og udføres af godkendt instruktør. Vi kommer omkring blødninger, brud, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger, el-ulykker og pludselig opståede sygdomme. Du får også kendskab til brugen af hjertestarter.

HOLD 34
STED: KONGEFLØJEN, Vestre Skole  
TID: mand.  19.00-21.35 
PERIODE: 14. JAN, 21. JAN & 28. JAN
PRIS 300,- *180,- 
Tilmelding senest 1 uge før start

HOLD  35
STED: NØRRE SNEDE SKOLE              
TID:  mand.  19.00-21.35
PERIODE: 4. MAR., 11. MAR & 18. MAR            
PRIS  300,- *180,-
Tilmelding senest 1 uge før start