Førstehjælp


v/ Instruktør Hans Jørgen Didriksen


Kurset  består af Hjerte-Lunge redning, livredende førstehjælp ved sygdomme og førstehjælp ved tilskadekomst. Det sætter deltagerne i stand til ud over den mest basale hjælp at vurdere indsatsen, vurdere om der er tale om sygdom og så yde den nødvendige hjælp. 
Kurset opfylder kravene til kørekort og udføres af godkendt instruktør. Vi kommer omkring blødninger, brud, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger, el-ulykker og pludselig opståede sygdomme. Du får også kendskab til brugen af hjertestarter.

HOLD 2047
STED: KONGEFLØJEN, Vestre Skole  
TID: mand.  19.00-21.35 
PERIODE: 8.OKT-22.OKT-29.OKT
PRIS 300,- *180,- 
Tilmelding senest 1 uge før start

HOLD  2049                                             
STED: BRANDE BIBLIOTEK             
TID:  mand.  19.00-21.35
PERIODE: 10 SEP-24 SEP             
PRIS  300,- *180,-
Tilmelding senest 1 uge før start