Foredrag

Bent Isager Nielsen

 

I forbrydelsens verden

Politiinspektør, efterforskningschef og tidligere drabschef i Rejseholdet

Med en livslang og omfattende karriere inden-for politiet kender Bent Isager-Nielsen sit fag til fingerspidserne.

Han er en garvet efterforskningsleder og har  opklaret mange alvorlige forbrydelser – lige-som han har nærstuderet serie-mordere og voldtægtsforbrydere, bl.a. hos FBI og Scotland Yard – for at forstå motiverne bag forbrydel-serne.

Bent Isager-Nielsen byder i dette foredrag in-denfor i forbrydelsens verden og giver publi-kum et indblik i det ofte kolossale og minuti-øse arbejde, en efterforskning består af.

Med udgangspunkt i sine to bøger fortæller han om sin karriere og uddyber motiverne bag forbrydelserne. Samtidig kommer han ind på ondskab og fascinationen af det onde, en fas-cination, der langt hen ad vejen formentlig er årsag til, at krimigenren i form af bøger, film og TV-serier om drab og opklaring heraf er så populær.
 
IKAST BIBLIOTEK                 
Tirsdag d.30. januar                           
kl. 19.00-21.00                               
Entré: 125,-                                 
Billetter købes på Biblioteket

Du kan som folkepensionist i kom-munen købe alle 4 foredrag for 220 kr.      

Ved henvendelse til FOF. Købet skal  da finde sted senest 22. januar.