Hensyntagende musikterapi

HENSYNTAGENDE

MUSIKTERAPI

 

Musikterapi for handicappede. Musikte-

rapi er en form for kommunikation uden

ord, et samvær der bygger på dialog og

turtagning, på kropsbevægelser og stem-

me lyde.

Musikterapi focuserer på ressourcerne

frem for problemerne og skaber mulighed

 for udvikling af psykiske, fysiske, socia-

le og  sproglige funktioner.

Mennesker som har fysiske, sproglige el-

ler psykiske vanskeligheder kan let blive

isolerede og gå i stå i deres udvikling.

Gennem fokuseret leg med musikkens

elementer, gennem rytme der strukture-

rer og skaber trygge rammer, gennem san-

ge og lege ledsaget af lyd søger musikte-

rapeuten at møde deltageren i en form

for kommunikation uden ord.

 

1 times undervisning om ugen med start i

 uge 33 og kører frem mod jul

Undervisning finder sted i Ikast, Brande

 og Nørre Snede.

 

Vi finder tidspunkt der passer – formid-

dag, eftermiddag eller aften.

 

Der er max 7 personer på et hold, men vi

 starter også såfremt der er 2 deltagere,

her er det væsentligste, at det bliver til glæde

 for deltagerne.

 

Vi vil gerne introducere undervisningen ved

en gratis prøvetime, henvendelse for en så-

dan aftale til FOF 97152212 eller

fof_ikast@mail.tele.dk