IT & foto

Digital kamera

DIGITAL KAMERA 

v/Carsten Toft Andersen

På kurset kommer vi ind på kameraets mest almindeligt benyttede funktioner, og hvordan de skal bruges, krydret med en masse gode råd og ideer til at tage bedre billeder. Vi vil komme ind på overfør-sel af billederne til din PC, oprettelse af billedmapper m.v. Hvor-dan du sender billeder med e-mail og bruger billeder i tekstbehand-ling (sange m.v.) samt en kort intro til billedbehandling på PC (dansk) og billedarkiveringsprogrammer. Medbring dit kamera og gerne brugsanvisning. Det er en fordel at medbringe egen bærbar PC, men FOF har også en PC pr. kursist.Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til MS Windows.HOLD 1695

STED:                  Ikast Vestre Skole, lokale 26            

TID:                     onsdage 18.30-21.05

PERIODE:           2. NOV-23. NOV                            

PRIS:                   390,- *234,- **351,-