Slægtsforskning på computer

 v/Svend-Erik Christiansen, Århus

Kurset indledes med en  præsentation af internettet og dets muligheder. Herefter fokuseres på de programmer, som bruges til at holde rede på anerne. Her vil vi ar- bejde med den danske version af pro-grammet ”Brothers Keeper”. En share-ware  kopi af dette kan fås i forbindelse med kurset. Der kræves ikke kendskab til slægtsforskning.

HOLD 1836
STED:   IKAST VESTRE SKOLE,lokale 12
TID:     Tirsdage 19.00-21.35
PERIODE:     6.-27. FEB
PRIS:    300,- *180,- Tilmelding senest 1 uge før start

HOLD 1827
STED: NØRRE SNEDE SKOLE
TID:     Tirsdage 19.00-21.35
PERIODE:  6. - 20. MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRIS:    300,- *180,- Tilmelding senest 1 uge før start

HOLD 1795
STED: PRÆSTELUNDSKOLEN BRANDE
TID:     Tirsdage 19.00-21.35
PERIODE:     23 – 30 JAN samt 6 FEB
PRIS:    300,- *180,- **270,-Tilmelding senest 1 uge før start

HOLD 1827
STED: Brande Bibliotek
TID:     Tirsdage 19.00-21.35
PERIODE:     3. - 17. APR
PRIS:    300,- *180,-Tilmelding senest 1 uge før start