Slægtsforskning på computer

  

 

v/Svend-Erik Christiansen, Århus

Kurset indledes med en  præsentation af internettet og dets muligheder. Herefter fokuseres på de programmer, som bruges til at holde rede på anerne. Her vil vi arbejde med den danske version af pro-grammet ”Brothers Keeper”. En shareware  kopi af dette kan fås i forbindelse med kurset. Der kræves ikke kendskab til slægtsforskning.

 

HOLD  37
STED:   KONGEFLØJEN IKAST VESTRE SKOLE
TID: Tirsdage 19.00-21.35
PERIODE: 19. FEB - 5. MAR

PRIS: 300,- *180,-
Tilmelding senest 1 uge før start