Kurser

Navigation

Undervisningen er skræddersyet nye fritidssejlere. 

Du lærer noget om søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer, og beskyttelse af havmiljøet. 

Efter kurset bør du kunne bestå den teoretiske del af duelighedsbeviset. 

Udgift til bøger og eksamensafgift er ca. kr. 8-900,-

Se mere om duelighedsbeviset på søfartsstyrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Duelighed

Du kan tilmelde dig her på siden, på tlf.: 4399 9011 eller på mail: info@fof-taastrup.dk