Motion og sundhed

Argentinsk tango

Argentinsk tango er en passioneret dans, der bygges op af trin, som danses improviserede. Dansen har sin helt egen plads inden for pardans, der inspirerer til en legende tilgang til glæden ved at danse. Dansen kredser omkring mødet mellem to mennesker og deres nonverbale kommunikation. Derfor handler undervisningen både om trin og om at lære at kommunikere med sin dansepartner gennem bevægelse og signaler med kroppen.