Bestyrelser

FOF KØBENHAVNS OMEGNS bestyrelse

 • Anne Lise Hedegaard (formand)
 • Benny Kirkegaard
 • Peter Koch
 • Bjarne Jelsborg
 • Karsten Kriegel
 • Niels Krognos
 • Ole Mortensen
 • Vivi Neander
 • Steffen Mølgaard Hansen
 • Kurt Scheelsbeck
 • Karina Waage-Jensen (skoleleder)

FOF BALLERUPS bestyrelse

 • Bjarne Jelsborg (formand)
 • Vivi Neander (lærer rep.)
 • Lars Hjelmqvist
 • Karsten Kriegel
 • Karina Waage-Jensen (skoleleder)