Praktiske informationer

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig vores kurser på følgende måder:

  • Via vores hjemmeside, www.fof-taastrup.dk, hvor du kan betale med dankort og mobilepay.
  • Du kan også sende en mail til info@fof-taastrup.dk, oplyse holdnummer, navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato, hvorefter du modtager et girokort.
  • Eller mød personligt op på en af vores kontoradresser, hvor der er mulighed for at betale med dankort.

Du er meget velkommen til at deltage på vores kurser, selvom du ikke er bosat i en af vores kommuner, vi skal blot have dit cpr.nr. oplyst.

Medlemskab af FOF´s forening

FOF´s vedtægter giver deltagerne mulighed for, at vælge en repræsentant til bestyrelsen. Ønsker du at blive medlem, kan du kontakte FOF Københavns Omegn for nærmere oplysninger.

Framelding og tilbagebetaling

Tilbagebetaling kan ske indtil 3 uger før kursets start, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 150,-. Herefter er indbetalingen bindende og refunderes ikke.

Ved debatarrangementer, arrangementer, foredrag, teater, koncerter, byvandringer og rejser refunderes kursusgebyret ikke.

Penge refunderes heller ikke hvis der er venteliste på holdet!

Kan et hold mod forventning ikke etableres, returnerer FOF det fulde kursusgebyr.

Der tages forbehold for uforudsete ændringer og trykfejl.

Kursusgebyr

Pris for deltagelse er anført ud for de enkelte kurser. Evt. udgift til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes af deltageren, med mindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Start og varighed

Kursernes startdato er angivet i parentes efter ugedag og klokkeslæt. 

En lektion er på 55 minutter, hvoraf de sidste 10 minutter kan anvendes som pause. Et foredrag varer normalt 1,5–2 timer inkl. spørgsmål og debat.

Rabatordninger Ballerup, Glostrup, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune

Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommune giver ingen reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere.

Rabatordninger Albertslund Kommune

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Albertslund kommune, betaler selv 70% af kursusprisen. Dog ydes maksimalt kr. 800,- i tilskud pr. kalenderår. Der ydes rabat på kurser udenfor kommunen.

Kurser mærket med * er ikke omfattet af rabatordningen.

Rabatordninger Herlev Kommune

Pensionister bosiddende i Herlev kommune, betaler selv 70% af kursusprisen. Efterlønsmodtager betaler 70% af første kursus, på øvrige kurser betales fuld pris. Kurset skal afholdes i Herlev kommune.

Kurser mærket med * er ikke omfattet af rabatordningen. 

Rabatordninger Hvidovre Kommune

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Hvidovre kan deltage på aftenskolehold med et tilskud fra kommunen. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding. Kurset skal afholdes i Hvidovre kommune.

Kurser mærket med * er ikke omfattet af rabatordningen.

Hensynstagende undervisning

Da kommunerne yder et særligt tilskud på de hensynstagende hold, kræves det, at deltagerne ved første fremmøde underskriver en tro- og loveerklæring.

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-taastrup.dk.

Sikkerhed persondata

Alle oplysninger på deltagere ved FOF Københavns Omegn registreres i vores lokale administrationssystem.

Relevante data der registreres er: Fødselsdato/CPR, navn, adresse, tlf., mobil, mail, deltagelse på aktivitet inkl. betaling.

Alle data forbliver lokalt i administrationen og videregives udelukkende til relevant underviser i det forhold, det er nødvendig i forhold til varetagelse af undervisning.

I henhold til Folkeoplysningsloven videregives data ligeledes til kommunal instans.

Alle af FOF ansatte i administration, undervisning m.v. orienteres om ovenstående regler for behandling af data.

Alle data opbevares i sikrede systemer og aflåste lokaler og opbevares så længe det vurderes relevant.

Deltagerne er hermed orienteret og kan til enhver tid frit få udleveret alle egne data.