Vi søger Souschef

Vi søger en Souschef i en nyoprettet fuldtidsstilling. Som Souschef skal du i et tæt samarbejde med vores skoleleder, stå i spidsen for et kompetent team af medarbejdere og undervisere, og sammen med dem forme fremtidens bedste aftenskoletilbud i regi af FOF. FOF Københavns Omegn driver aftenskolevirksomhed i syv kommuner. 

FOF Københavns Omegns ledelse er forankret i en bestyrelse, bestående af repræsentanter fra kommunerne. Bestyrelsen ønsker sammen med skolelederen at ansætte en Souschef, der kan indgå i vores team, og sammen fastholde, udvikle og nytænke FOF Københavns Omegn. Det er bestyrelsens og skolelederens ønske, at udviklingen af FOF København Omegn sker med respekt for folkeoplysningens traditioner og FOF´s værdigrundlag.  

Den nye Souschefs strategiske og ledelsesmæssige udfordringer ligger i - sammen med vores Skoleleder - at udvikle aftenskolevirksomheden i alle kommunerne, så den både kommer til at være forankret lokalt, have en synlig profil samt fungere på et sikkert forretningsmæssigt grundlag.     

Du skal være i stand til at operere i et krydsfelt mellem den lokalt forankret folkeoplysning og FOF Københavns Omegns samlede virksomhed. Via dit personlige drive skal du kunne udvikle og igangsætte nye kurser, projekter og partnerskaber. Du skal have sans for at markedsføre tilbuddene på en måde, der tiltrækker nye deltagere.

Din faglige ballast og ansvarsområder:  

  • Økonomisk indsigt og overblik. Du skal være vores ankermand / kvinde på skolens økonomi. Du får ansvar for udarbejdelse af årsregnskab, kommunale regnskaber, rapportering, nøgletal og opfølgning. 
  • Du har erfaring med ledelses- og HR opgaver 
  • Relevant økonomisk uddannelse og erfaring
  • Erfaring og kendskab til undervisnings- eller formidlingssektoren
  • Erfaring og kendskab til folkeoplysningsloven, det kommunale folkeoplysende og kulturpolitiske område

På det personlige plan forventes det, at du fremstår som et afbalanceret, modent og helt menneske med egenskaber som nedenstående: 

  • Resultatskabende, helhedsorienteret og konkret i tanke og handling
  • Empatisk og tillidsskabende – i omgangen med andre mennesker  
  • Vedholdende – når det blæser, skal du have evnen til at fortsætte med at træde i pedalerne
  • Godt humør – evnen til at skabe glæde, motivation og engagement i organisationen
  • Handlingsorienteret og kunne træffe beslutninger
Det er også vigtigt, at du kan se dig selv være bærer af FOF´s grundlæggende værdier. 

Aflønning sker i henhold til kvalifikationer og Undervisningsministeriets Lønbekendtgørelse. 

Ansøgning sendes til skoleleder Karina Waage-Jensen pr. mail karina@fof-taastrup.dk senest den. 9. november 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47 med ansættelse den 1. januar 2019. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Karina Waage-Jensen, karina@fof-taastrup.dk, tlf.: 5057 6916 eller bestyrelsesformand Anne Lise Hedegaard på tlf.:4048 1949. 

Der henvises endvidere til www.fof.dk 

FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund) er Danmarks største udbyder af folkeoplysning. Hvert år henter 250.000 danskere viden, indsigt og oplevelser på vores kurser, foredrag og udflugter. FOF blev stiftet i 1947.