Aktiv fritid

Skærgårdssejlads - 14 dage

Skærgårdssejlads

Har du taget duelighedsprøven og ønsker du mere praktisk sejlads og rutine i navigation, er dette kurset for dig. 

Kurset indeholder navigation i teori og praksis, herunder brug af GPS, så du virkelig bliver rutineret i sejlads både på åbent vand og i snævre løb mellem øerne. Turen starter med tre dages sejlads til nord for Gøteborg. Vi bliver i Skærgården en uge og sejler så sydpå igen. Turen er tilrettelagt således, at der både er sejlads og tid til oplevelser i land. I flere havne bliver vi i to dage, så du har mulighed for at se de seværdigheder, der er på stedet. Skærgårds sejladsen er en særlig oplevelse, da vi sejler ganske tæt mellem klippeøerne. Nogle steder er der 50 m. mellem klipperne og 20 cm under kølen. I skærgården vil en stor del af sejladsen være for motor, med vægt på navigationen. 

Udgifter til mad ca. 800 kr. pr. uge, samt havnepenge er ikke inkl. i kursusprisen. 

Vi starter og slutter i Skovshoved havn.

Overvejer du turen?

Fredag den 9. juni kl. 17-20 er der informationsmøde for alle der overvejer turen. 

Vi mødes på båden i Skovshoved havn. Du ser båden, møder underviseren og de andre interesserede. Vi hører mere om sejladsen, påklædning og alt det praktiske ombord. Vi sejler også en lille tur, hvor bl.a. mand overbord manøvren bliver vist og forklaret. 

Tilmelding på tlf. 4596 0100 (hold 161230). Deltagelse er gratis. 

Når du er tilmeldt

Torsdag den 22. juni kl. 17-20 er der et informationsmøde for alle tilmeldte. 

Vi mødes på båden i Skovshoved havn. Vi lægger ud med at se båden og få gennemgået sejladsen. Desuden får I en orientering om påklædning samt det praktiske ombord. Vi sejler også en lille tur, hvor bl.a. mand overbord manøvren bliver vist og forklaret. 

Tilmelding direkte hos underviser. Deltagelse er gratis.