Familieaktiviteter

Rytmik

Legestue og rytmik for børn og forældre – sang, leg og bevægelse

Vi tilbyder rytmik og musikalsk legestue for børn sammen med forældre på Frederiksberg. På vores kurser i rytmik for børn fremmes barnets kreativitet og motorik. Hovedvægten lægges på barnets lyst til at bevæge sig og udtrykke sig gennem musik og bevægelse og der sigtes mod at stimulere barnets motorik og sansemæssige udvikling. 

Praktisk information om rytmik for børn

Dit barn skal have tøj på, man kan bevæge sig i. Kursusprisen dækker et barn og et voksen. Det er ikke muligt at have flere børn med pr. voksen.