Foredrag og debat

Danske slotte og herregårde

Danske slotte og herregårde

-fra enevælden til i dag 


Ved kulturhistoriker Flemming Jerk 

Besøg på landets mest magtfulde herregårde – ude som inde. Autentiske nærbilleder af enevældens pragtudfoldelse på slotte og herregårde og afviklingen efter Systemskiftet 1901. 

  1. Kongemagt, adelsvælde og enevælde: Status 1660 – fra renæssance til barok efter svenskekrigene og statsomvæltningen. 
  2. Slotte for enevældens nye adel – internationale finansmænd naturaliseres og grevskaber og baronier oprettes: Nysø, Stensballegård, Clausholm. 
  3. Den italienske villa overføres til dansk grund: fra Frascati og Vicenza til Frederiksberg Slot, Juellinge og Gunderslevholm. 
  4. Renæssancens herregårdes forvandling til imponerende barokresidenser: Hvidkilde, Gaunø og Glorup. 
  5. Sjællandske landslotte i nærmest fyrsteligt format: Ledreborg og Lerchenborg. 
  6. Kongelig pragt også hinsides Øresund: »for kongeligt til en privatperson« – Maltesholm, Christinehof og Øveds Kloster. 
  7. Landboreformer og udstykning af krongodset til herregårde i klassisk stil: Marienlyst, Corselitze og Krengerup. 
  8. »Tilbage til naturen«: Romantik, idyl og krigskonjunkturer – Liselund, Bækkeskov og lystgårde omkring hovedstaden. 
  9. Empire, englænderkrige og knappe efterkrigstider: Pederstrup, Gl. Kjøgegård og Vennerslund. 
  10. Frederiksborgs brand og renæssancens genkomst samtidig med grundloven: Frijsenborg, Hvedholm og Oreby.
Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted     Pris
160212
tor 29-09-16 14:15
København K
          
          
Kr. 890