Foredrag og debat

Liselotte Odgaard

Liselotte Odgaard

Atomtruslen fra Nordkorea 

Truslerne om atomkrig føg i sommeren 2017 mellem Nordkorea og USA, og ifølge Pentagon vil Nordkorea allerede i 2018 kunne ramme nordamerikanske byer med missiler designet til at bære atomsprænghoveder. Men på trods af Nordkoreas aggressive testaffyringer er medlemslandene i FN’s sikkerhedsråd splittede i spørgsmålene om økonomiske sanktioner og militær optrapning. 

Til dette foredrag ser Liselotte Odgaard, som er lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i asiatisk sikkerhedspolitik, nærmere på, hvem de involverede parter er, hvad deres handlemuligheder er, og ikke mindst hvad den optrappede konflikt betyder for regionen og international sikkerhed.