Foredrag og debat

Mette Holm: Kunstens slagmark i Kina

Mette Holm

Hvordan skaber man kunst i et samfund, der rutinemæssigt sætter drabelige grænser for menneskets mulighed for at udtrykke sig?

Denne aften stiller journalist og forfatter Mette Holm skarpt på kunstens vilkår i Kina og på, hvorfor kinesiske kunstnere i dag er i så høj kurs i Vesten. Hvordan hænger den kinesiske samtidskunst sammen med konfucianismens principper for kultivering og perfektion af selvet, af kunsten, skriften, teen, maden og også af naturen? Hvilken rolle har kunsten spillet som propagandaredskab for Mao, og hvilke kreative modsvar på undertrykkelsen har kunstnerne leveret?

Foto: Viktor Nilsson