Foredrag og debat

Niels Bjerre-Poulsen

Niels Bjerre-Poulsen

En nation i krise – Trumps USA

Donald Trumps præsidentperiode har indtil nu været et nærmest dagligt brud med politiske og personlige adfærdsnormer. De iagttagere, der forventede og håbede, at Trump, når han først var i embedet, ville anlægge en mere »præsidentiel« adfærd, er blevet skuffede. Til gengæld har andre dele af det politiske system – ikke mindst domstolene og dele af embedsværket – med et vist held forsøgt at afbøde en del af følgevirkningerne.

Men er det muligt at gøre det på længere sigt? Har Trumps handlinger allerede på afgørende vis ændret nationens politiske liv? Har de – tilsigtet eller ej – ændret USA’s rolle som supermagt og undergravet den liberale verdensorden, som nationen siden Anden Verdenskrigs afslutning har stået i spidsen for?

Niels Bjerre-Poulsen er ph.d. og lektor i Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.