Foredrag og debat

Fysik og filosofi forbindes

Fysikkens filosofi

Interesserer du dig for universets gåder, fjerne galakser, fysik og astronomi? Og filosoferer du over tidens begyndelse, mørkt stof, stjernernes stråler og cellernes dynamik?

Vær med til nogle spændende aftener i videnskabens tegn, når fremtrædende forskere får ordet i Niels Bohr Institutets legendariske auditorium.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

Se programmet her

3/10 Fysikkens filosofiske element

Ved mag.art. Bent Raymond Jørgensen

Hvad er det for en fantastisk virkelighed, du befinder dig i? Hvor tæt kan vi komme på naturens skjulte hemmeligheder ved hjælp af videnskabens metoder? Og har forskerne de rette redskaber til at skelne mellem virkelighed og vildfarelse? Vi ser nærmere på udviklingen fra den klassiske naturvidenskabelige sandhed til det komplementære sandhedsbegreb, som rækker langt ud over vores normale videnskabelige forstand.

10/10 Livets start, substans og slutning

Ved prof. Hans Ramløv, RUC

Hvad satte livets mirakuløse processer i gang? Er livet opstået som en naturlig følge af egenskaberne i stoffet? Ligger det i proteinernes komplekse natur, at vi skal dø, eller kan forskerne gennem teknisk snilde snyde døden i det uendelige? Vi ser på livsprocesserne og deres forudsætninger.

17/10 Biologisk form bliver til bevidst fornuft

Ved neurolog og overlæge Jesper Rønager, Rigshospitalets afdeling i Glostrup

Skal mennesket og mere generelt livsprocesserne betragtes som molekylære mirakler eller blot som maskiner? Kan beslutningsprocesser forklares som bevægelser i fleksible strukturer, eller har bevidstheden en grad af uforudsigelighed? Vi ser på bevidstheden ud fra et biologisk perspektiv.

24/10 Psykiatriens principper

Ved prof. Og overlæge Martin Balslev Jørgensen,

Rigshospitalet William James beskæftigede sig med psykologiens principper og skabte dermed grobund for uddybende undersøgelser af principperne bag personlighedens dannelse og udvikling. Men har psykiatrien tilsvarende indfaldsvinkler til en bedre forståelse af både det sunde og det syge sind? Vi dykker ned i psykiatrien som videnskabeligt forskningsfelt.

31/10 Skønhed i naturen og videnskaben

Ved prof. emeritus cbs og gæsteprof. i indien, Peter Pruzan

Kan man sætte skønhed på formel? Vi ser nærmere på, om skønhed er begrænset til den fysiske verden eller om skønhed også kan opleves på et abstrakt plan – for eksempel i naturvidenskab, i matematik og i spirituelle oplevelser.

7/11 Stoffet skaber selv sin substans og sine systemer

Ved Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland

Grundstoffernes periodiske system skaber forståelse for principperne bag stoffets egenskaber og processer, men hvad fortæller de os mere konkret? Er der blot tale om modeller, som vi opstiller for at forstå noget, der ellers ikke kan fattes, eller siger de noget om den virkelige verden, der er dybere end det, vores sanser kan fortælle os.

14/11 Livets opståen som resultat af naturlovene

Ved forsker Silas Boye Nissen, NBI

Er livet opstået tilfældigt og i strid med termodynamikkens anden hovedsætning? Videnskaben kan måske ikke løse naturens ultimative mysterium af den simple grund, at vi mennesker selv er en del af naturen og dermed det mysterium, som vi prøver at løse. Vi ser alligevel store fremskridt, når vi prøver at anvende kvantemekaniske tilgange til den bio-fysiske virkelighed.

21/11 De skjulte lyd-universer

Ved komponist og forsker Birgit Løkke

Alting har en lyd – også selvom menneskets øre umiddelbart ikke kan høre dem. Hvilke symfonier bærer vi selv rundt på i form af de cirka 37 mia. celler, som vores kroppe består af? Løkke har i et samarbejde med Pasteur Instituttet i Paris forsket i, hvordan kræftceller og raske celler lyder.

28/11 Det skete i Danmark

Ved prof. emeritus Andrew D. Jackson, NBI

Hvilken rolle har Danmark spillet i fysikkens udvikling, og hvilken rolle kan den danske forskning spille i fremtiden? Her i landet er der gennem årene opstået store visioner på fysikkens område, som har bidraget til banebrydende resultater, men har vi de rette rammer til fortsat at skabe forskningsmæssige fremskridt?

6/12 Mennesket set som miraklet og maskinen

Ved fhv. overrabbiner Bent Melchior

Har mennesket en fremtid for sig, eller er den forpasset? Findes livets og lykkens lov? Kan vi i den fælles jødisk-kristne kulturarv finde noget, som fremmer den enkeltes frihed og lykke? Under alle omstændigheder burde alle love, regler og bestemmelser være for det enkelte menneske, aldrig den anden vej rundt!

NB! Sidste gang, den 6. december, er en torsdag!

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
180199
ons 03-10-18 19:30
København Ø
10 gange
Kr. 1040