Foredrag og debat

Fysikkens filosofi

Fysikkens filosofi

Forskningens fremskridt er forudsætningen for fremtidig velstand, men hvordan gik det egentlig til, at vi kom så langt? Fremtrædende forskere får ordet. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen. 

12/10 Fra filosofi til fremskridt - ved mag.art. Bent Raymond Jørgensen 
Antikkens naturfilosoffer spekulerede sig frem til forestillinger om naturens kvalitative egenskaber. Med naturvidenskabens gennembrud begyndte man at beskrive naturens fænomener så nøjagtigt, at man kunne udlede kvantitative, sandsynlige forudsigelser af fremtiden.   

19/10 Fra klassisk fysik til kvantemekanik – ved prof. emeritus Andrew D. Jackson, NBI 
Max Planck indså tidligt, at energi var af atomarisk art, og at visse fysiske processer er udelelige. Det var et chok for selv de mest fremtrædende forskere, og Planck erkendte, at videnskaben ikke kan belyse naturen ultimativt, fordi vi i sidste ende selv er en del af det mysterium, vi prøver at løse.  

26/10 Om måling af tid og anvendelsen heraf – ved prof. Jan Westenkær Thomsen, NBI 
Hvad er tid, og hvordan måler vi tid i det moderne samfund og inden for forskningen? Faktisk udgør måling af tid den mest præcise måling, som vi kan udføre i hele videnskaben! 

2/11 Standardmodeller og strengmodellen – ved prof. emeritus Holger Bech Nielsen, NBI 
Ifølge Big Bang-teorien skulle der ved universets fødsel være blevet dannet lige mange partikler og antipartikler, men når man kigger ud i universet i dag, ser man kun stof, ikke antistof. En af årsagerne er, at partikler og antipartikler ikke opfører sig ens. 

9/11 Det begyndte med Big Bang – ved prof.emeritus Hollis Ralph Johnson, Indiana University 
Opdagelsen i 1929 af universitets ekspansion bekræftede Heraklits påstand om, at alt i den fysiske verden forandrer sig hele tiden, men var der virkelig en begyndelse for alt - herunder en skabelse af rum, tid og naturlove? 

16/11 Standardmodellens utilstrækkelighed – ved lektor Jørgen Beck Hansen, NBI 
Opdagelsen af Higgs-partiklen er afgjort en fænomenal bedrift i den moderne fysiks historie og var med til at bekræfte Standardmodellen, hvis forudsigelser er umådeligt præcise, mangfoldige og storslåede. Men modellen har åbenlyse mangler, og i yderste konsekvens betyder de, at hverken universet eller vi burde eksistere! 

23/11 Teoretisk fysik og moderne medicin – ved dekan og prof. John Renner Hansen, NBI 
Det moderne menneskes hverdag er dybt afhængig af resultaterne af kvantefysikken. Vi kan blot tænke på mikroelektronik, computere, mobiltelefoner, fladskærme, telekommunikationsudstyr, kirurgiske instrumenter og meget, meget mere. Vi ser på det! 

30/11 Fysikkens principper og perspektiver – ved prof., institutleder Robert Krarup Feidenhans’l, NBI 
Da kvantemekanikken blev udformet, var der ingen, der drømte om, at den en dag kunne bruges til noget praktisk, men der er plads til yderligere erkendelsesfremskridt, og der er stadig mange uløste gåder.

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted     Pris
160485
ons 12-10-16 17:00
København Ø
          
          
Kr. 850