Foredrag og debat

Fysikkens fremskridt

Fysikkens fremskridt
Naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, som søger dem seriøst og systematisk. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen. 

5/10 Fysikkens filosofiske fundament - Ved mag.art. Bent Raymond Jørgensen
Forskningens fremskridt er fundamentet for vor vækst og værdier i form af frihed og viden om verden og naturen. En introduktion til nogle af fysikkens væsentlige forskningsområder er af relevans for alle, som ønsker større forståelse for vores komplicerede verden. 

12/10 Higgs-partiklen kom med løsningen - Ved forskningslektor Troels C. Petersen, NBI 

Hvordan kan elementarpartikler have masse, når det strider imod de mest grundlæggende principper for fysikkens love? Peter Higgs og Francois Englert kom uafhængigt af hinanden på en løsning. Vi ved nu, at universets grundlæggende symmetrier kræver – en Higgs-partikel. 

19/10 Radioaktivitet og ioniserende stråling - Ved Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland
I 1896 opdagede Henri Becquerel et helt nyt fænomen, som skulle medvirke til at ændre vores verdensbillede: stråling udsendt af uranholdige krystaller. Hvad det vil sige at et stof er radioaktivt, og hvilken slags stråling findes der? Oplægget vil blive understøttet af demonstration af radioaktivitet! 

26/10 Solen – vores voldsomme stjerne - Ved astrofysiker Tina Ibsen, formidlingschef på Tycho Brahe Planetarium
Solen er kilden til livet på jorden. Hver dag slynges millioner af tons materiale ud fra solen med hastigheder på flere tusinde kilometer i sekundet. Hvis et soludbrud rammer jorden, kan det skabe forstyrrelser i jordens magnetfelt og skabe polarlys. Her ses nærmere på solens opbygning, soludbrud, solstorme samt nordlys. 

2/11 Med Nasa ud i rummet – og tilbage igen - Ved konsulent Mariann Albjerg, DTU Space, Institut for Rumfart og Rumteknologi
Hvilke udfordringer stilles vi overfor, når vi skal væk fra jorden i kortere eller længere tid? Her mødes vi med en forsker, der har været med til 50 rumfartsflyvninger og kender principperne og problemerne, der er forbundet med at sende mennesker ud i rummet. 

9/11 Fra molekylære processer til menneskets principper - Ved forsker Matthias Luidor Heltberg, NBI
Hvordan opstod levende stof af dødt stof? Hvad er de principielle og praktiske forskelle mellem kemiske reaktioner, fotosyntesen og stofskifteprocessen? Hvordan forklarer naturvidenskaben den fundamentale udvikling fra atom til civilisation? 

16/11 Maskinen skabt i menneskets billede - Ved Jesper Rønager, neurolog og overlæge ved Rigshospitalets afdeling i Glostrup
Skal bevidsthed ses som resultatet af elektriske og molekylære processer, selvom vi endnu ikke har den fuldstændige indsigt til at kunne beskrive beslutningsprocesser og følelser som empati og humor? Vi er i stand til at rette op på meget i hjernen ved rent tekniske indgreb, men kan vi komme videre ad den vej? 

23/11 Stamcellernes molekylære mirakel – og kræft - Ved prof. Lene Broeng Oddershede, NBI 
Som professor i eksperimentel biofysik og leder af forskningsgruppen Optisk Pincet er det naturligt at beskæftige sig med et tværfagligt kræftterapi-projekt, men hvordan fastholdes levende celler i praksis, så de kan undersøges? Sammen med biologer undersøges stamcellers potentiale til at genskabe nye organer med vidunderlige perspektiver for mange! 

30/11 Sanse-empirismens sikre styrke – og svaghed - Ved prof.emeritus John Robert Christiansson, University of Minnesota
I 1572 så Tycho Brahe sin sindsoprivendes Stella Nova, som ugerne efter kunne ses med det blotte øje. Hidtil havde mange været tilfredse med at observere det stabile univers, men nu så man nødvendigheden af at måle et univers under evig forandring. 

1/12 Videnskaben eller Gud? Ved fhv. overrabiner Bent Melchior
Er det et Enten-Eller? Popper postulerede, at enhver beskæftigelse med teologi er mangel på tro. Har livet en mening, eller er vor tro et resultat af ønsketænkning? Hvor var Gud, da han skabte det hele af intet? Har Gud overladt det til mennesker at skabe en bedre verden?

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted     Pris
160486
ons 05-10-16 19:30
København Ø
          
          
Kr. 995