Foredrag og debat

Fysikkens fundamentale fortolkninger

Fysikkens fremskridt

Interesserer du dig for universets gåder, fjerne galakser, fysik og astronomi? Og filosoferer du over tidens begyndelse, mørkt stof, stjernernes stråler og cellernes dynamik?

Vær med til nogle spændende aftener i videnskabens tegn, når fremtrædende forskere får ordet i Niels Bohr Institutets legendariske auditorium.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

13/2 Viser videnskaben vejen til virkeligheden?

Ved mag.art. Bent Raymond Jørgensen

Roger Penrose talte om den perfekte guide til Universets naturlove, men vidste udmærket, at videnskabens visioner kan føre til vildfarelser, selv for dem, der systematisk og seriøst forsøger at finde frem til de sande, faktuelle forhold. For vejen fra fakta til fortolkningen, forudsigelser og forståelse har sine faldgrupper.

20/2 Skabte singularitet start, stof og antistof?

Ved fysiker Lars V. Jørgensen, CERN

Som påpeget af blandt andre Stephen Hawking så arbejder forskerne ud fra to fundamentale teorier, der modsiger hinanden – den generelle relativitetsteori og kvantemekanikken. Men her standser det ikke. For hvordan forener forskerne deres fakta, fortolkninger og forudsigelser sådan mere generelt? Forskerne har deres udfordringer, men hvordan løses de mere konkret? Og hvordan arbejder forskerne i Cern?

27/2 Fortsætter fysikkens forskningsmæssige fremskridt?

Ved Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland

Hvordan er det gået til, at den fysiske forskning på Niels Bohr Institutet i den grad har markeret sig på verdensplan? Indtil nu er forskerpersonligheder strømmet hertil for at forske. Men hvad får en amerikaner til at rejse til og blive i Danmark? Og er der grund til at tro, at det også sker i fremtiden? Eller vil forskningen flyttet til andre steder og foregå stedse mere teknologisk?

6/3 Er livet en naturlig konsekvens af stjernedannelsen?

Ved prof. Anja Cetti Andersen, NBI

Det ligger helt klart, at livets opståen forudsætter dannelsen af Universet, Mælkevejen, Solen og Jorden. Men er solsystemer som vores eget almindelige i universet? Kom vandet i oceanerne fra rummet? Kan Jordens klima ved politiske indgreb holdes konstant i fremtiden, når vi ser det i et historisk perspektiv, hvor vi kan registrere voldsomme temperatursvingninger, skabt af ændringer i Solens aktivitet?

13/3 Hvad er universets ultimative skæbne?

Ved partikelfysiker Jørgen Beck Hansen, NBI

Er universets ekspansion forårsaget af mørk energi? Og hvordan er forskerne kommet frem til denne teori? Her gives førstehåndsindtryk af dem, der stod bag fysikkens banebrydende fremskridt i forståelse af det univers, som omgiver os, og de kræfter, der ligger bag de processer vi selv er en del af.

20/3 Støtter strengmodellerne standardmodellen?

Ved prof. emeritus Holger Bech Nielsen, NBI

Standardmodellen står i dag for den fundamentale fortolkning af fysikkens faktuelle forhold, men har også problemer, som kunne tænkes løst af de strengmodeller, som er blevet fremlagt af hhv. Nambu, Susskind og Holger Bech Nielsen. Hvordan blev modeller til og hvorfor? Hvilke af dem har haft størst succes? Har Holger Bech Nielsen undervejs taget fejl – og med hvilke konsekvenser?

27/3 Det umulige univers eller den unaturlige standardmodel?

Ved astrofysiker og formidlingschef Tina Ibsen, Tycho Brahe Planetariet

Standardmodellens forudsigelser er fantastisk præcise og storslående, men i en vis forstand betyder de samtidig, at hverken vi eller universet burde eksistere. Så der er et eller andet, der kræver en nærmere forklaring eller måske endog en korrektion. Opdagelsen af Higgs-partiklen eller Higgs-feltet lagde op til løsninger, men også til nye udfordringer. Hvordan arbejder man som forsker med disse problemer, og ses der tegn på en løsning?

3/4 Hvordan understøttes forskningens fremskridt?

Ved dekan og prof. John Renner Hansen, KU

Forudsætningen for at være med i de forskningsmæssige fremskridt er forbundet med massive initiativer, investeringer og innovationer, som kræver de rette institutionelle forhold og den rette politiske indstilling. Men er det danske forskningsmiljø gearet til den barske konkurrence i en tid, hvor forskere let kan flytte fra det ene center til det andet?

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
180475
ons 13-02-19 17:00
København Ø
8 gange
Kr. 885