Foredrag og debat

Fysikkens fundamentale fortolkninger

Fysikkens fremskridt

Interesserer du dig for universets gåder, fjerne galakser, fysik og astronomi? Og filosoferer du over tidens begyndelse, mørkt stof, stjernernes stråler og cellernes dynamik?

Vær med til nogle spændende aftener i videnskabens tegn, når fremtrædende forskere får ordet i Niels Bohr Institutets legendariske auditorium.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

Se programmet her

10/10 Fysikkens forskningsmæssige fundament

Ved mag.art. Bent Raymond Jørgensen

Hvad er forholdet mellem fakta, fortolkning, forudsigelser og forståelse? Vi ser på de fundamentale forudsætninger for forskningens fortsatte fremgang: det gælder nemlig om at være i besiddelse af en økonomisk, institutionel og innovativ ramme, de rette videnskabelige principper samt en systematisk søgende praksis.

17/10 Fysikkens fine forbilleder

Ved prof. emeritus Andrew D. Jackson, NBI

Har danske forskningsmiljøer i dag de rette principper, platforme og paradigmer set i lyset af fortidens forbilleder på området? H.C. Ørsted bidrog til banebrydende erkendelsesmæssige fremskridt inden for fysikken og muliggjorde dermed en mere praktisk udnyttelse af den fysiske virkelighed. Men var opdagelsen af atomkernens dynamiske struktur en »harmonisk« opdagelse, og bidrog den til bæredygtige fortolkninger af de faktuelle forhold?

24/10 Solens stråler er livets lys

Ved astrofysiker og formidlingschef Tina Ibsen, Tycho Brahe Planetariet

Siden Hubbles opdagelse af universets ekspansion er der sket meget inden for astronomien. I dag leder man systematisk – og med tilsyneladende succes – efter planeter med mulighed for liv uden for vores eget solsystem. Solen er kilden til livet på jorden, men hvordan opstod den, og hvor længe kan vi regne med, at den bliver ved med at sende sine livgivende stråler ned til os?

31/10 Biologi og fysik bør forenes

Ved Henrik Georg Bohr, Center of Computational Bio-Physics

Introduktionen af kvantemekaniske beregningsmetoder har kastet nyt lys over de fantastiske molekylære og fysiske processer, som foregår i den levende celle. Men kan kvantemekanikken og molekylær biofysik forenes, og kan det forbedre vores forståelse af eksempelvis sygdom?

7/11 Stoffets substans skal ses som strenge

Ved prof. emeritus Holger Bech Nielsen, NBI

Demokrit talte om atomer som partikler, der ikke kunne skabes, deles eller forsvinde. Men er det mere korrekt at anskue naturens elementarpartikler som strenge? Skal vi tro på, at universet begyndte med en matematisk singularitet, hvori alt stof, rum og tid havde sit udspring – og skal vi fortsat tro på eksistensen af sorte huller, som kan opsluge alting?

14/11 Stoffets skønhed siger sandheden

Ved partikelfysiker Jørgen Beck Hansen, NBI

I klassisk fysik forbinder vi rum og tid med den objektive virkelighed, hvori genstande eksisterer, og begivenheder finder sted, men ganske anderledes og mere kompliceret er det, når vi dykker ned i kvantefysikkens verden.

21/11 Tidens tikken og tingenes tilfældigheder

Ved forskningslektor Troels C. Petersen, NBI

Sker ting tilfældigt, eller ser det blot sådan ud? Da Bohr introducerede sine teorier om kvantemekanikken og komplementaritet, blev fysikkens klassiske verdensbillede rystet, og der blev for alvor sat spørgsmålstegn ved loven om årsag og virkning. Men hvad siger moderne fysisk om den relative verdensopfattelse?

28/11 Nuklearmedicin og fremtiden

Ved dekan og prof. John Renner Hansen, KU

Når man forlader det fysisk-kemiske forskningsfelt til fordel for det biofysiske, så bevæger man sig ind i et langt vanskeligere område. På Niels Bohr Institutet har der siden Hevesys virke været fokus på nuklearmedicinen, men hvad håber man at opnå med det tværvidenskabelige forskningsarbejde i en tid med ellers øget specialisering?

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
180198
ons 10-10-18 17:00
København Ø
9 gange
Kr. 885