Kreative kurser

Kunstfotografi

Kunstfotografering

Her skal vi arbejde med fotografiet som personligt, kunstnerisk udtryk. Det primære fokus er på indhold frem for teknik.

Gennem projektorienteret arbejde med billedserier og tekst/titler som omdrejningspunkt, udforsker og udfordrer vi fotografiets rammer, eksperimenterer med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder, og der vil være stor fokus på dialogen, de kreative processer og den kunstneriske udtryksform. Du vil få sat på udfordrende opgaver med indlagte benspænd. Vi laver gennemgange med hele gruppen, og der vil også være plads til individuelle samtaler med vejledning og kritik.

Vi afslutter med gennemgang af alles arbejder.