Kultur- og naturfag

Det diagnosticerede liv

Det diagnosticerede liv_470x314

Mange almenmenneskelige følelser – såsom depression og sorg – er i dag blevet indskrevet som behandlingskrævende diagnoser i psykiatrien.

Vi tager afsæt i en kritik af det nuværende psykiatriske behandlingssystem og ser både på de sociale og eksistentielle problemer der opstår, når vi sygeliggør noget almenmenneskeligt. Vi berører forskellige filosofiske og sociologiske perspektiver på hvilke konsekvenser denne udviklingstendens har for vores forståelse af mennesket.

Vi vil inddrage og læse tekstuddrag af blandt andre Svend Brinkmann, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche og Søren Kierkegaard.