Kulturfag og naturfag

Ornitologi for begyndere - vinterens fugle og fuglestemmer

Fuglene i haven

Lær vinterens fugle at kende. Vi skal se på de fugle der overvintrer i Danmark og lære dem at kende på deres karakteristika – udseende, flugt, stemmer, levevis og tilholdssteder. Det drejer sig både om de danske fugle der bliver her vinteren over, og om dem der kommer hertil for at overvintre.

Vi skal høre om hvordan fuglene overlever den strenge vinter, om hvor de finder deres føde, og om der virkelig er fugle der yngler om vinteren...? Vi tager også hul på forårets komme og lærer fuglenes stemmer at kende. Hvilke fugle kan nemt bestemmes på stemmen, hvilke fugle kan vi bedst bestemme på deres udseende, og hvor finder jeg flere oplysninger om fuglene?

Vi starter med rødhalsen, der netop synger om vinteren, introduceres herefter til de mest almindelige sangfugle, og slutter af med den nordlige nattergal, som formentlig er den kendteste af sangfuglene.

Kurset munder ud i en afsluttende lørdagsudflugt (sted efter nærmere aftale), hvor vi forsøger os med artsbestemmelser i praksis.

Holdoversigt
Hold Nr. Afholdes Sted Turleder   Pris
182033
man 22-10-18 17:00
København K
Lars Alexander Clark
5 gange
Kr. 935