Motion

Motionsgymnastik - seniorer

Brug hovedet, tænk på kroppen – og få en nemmere hverdag, hvor det bliver lettere at gå, stå og sidde korrekt. Vi træner alle muskler og led, så kroppen bliver stærk og smidig. 

Konditionen bygges langsomt op. Udstræknings og afspændingsøvelser samt træning af balancen vil indgå.