Motion

Gotvedgymnastik

Gotved hensyntagende træning er for dig med en kronisk sygdom eller for dig, der behøver særlig opmærksomhed og optræning efter en operation.

Gotvedgymnastik har sit fundament i det naturlige bevægelsesmønster. Til inspirerende musik og i et tempo, der tager hensyn til den enkeltes helbred, trænes kondition, muskler, balance og koordination.

Der er nedsat deltagerantal og undervisningen foregår i et rolige tempo. Dette giver mulighed for at tage hensyn til individuelle behov i forhold til kropslige gener, at forbedre din helbredstilstand og forøge din livskvalitet.