Musik og sang

Improvisation, frasering og sangfortolkning

Improvisation

Vi giver den rytmiske sang et nyt og anderledes udtryk samt et personligt præg. Ved hjælp af rytmiske og melodiske øvelser arbejder vi med at give sangen en dybere mening og troværdighed, og træner øret og stemmen til at lave spontane improvisationer og fraseringer. 

Op til 4 deltagere.