Rundvisninger og ture

Tag med på fugletur

Fugletur

Kurset strækker sig over et år og henvender sig til alle fugleinteresserede. 

Vi besøger en række fine fuglelokaliteter på Sjælland, i Skåne og evt. på Møn og Lolland-Falster – følger fuglenes efterårstræk sydpå, ser dem på rastepladser og vinterkvarterer. 

Til foråret, når lyset vender tilbage og naturen vågner efter vinterdvalen, skal vi se fuglenes træk nordpå, deres ankomst til ynglepladserne og opleve deres sang i smuk forårssymfoni, inden sommeren lægger sig og de i fred og ro kan fodre unger. 

Vi besøger de fleste landskabstyper i skov, ved kyster, hav og fjorde, på strandenge, ved åer og søer med rørskov og sump og det åbne land med overdrev og marker. Her vil vi opleve de fleste fuglearter, der optræder på vores breddegrader. 

På turene gennemgår vi fuglenes kendetegn og adfærd, deres sang og andre stemmer, ser dem søge føde, ser deres færden når yngletiden er i gang og følger deres træk mellem yngleplads og vinteropholdssted. 

Turene er heldagsture af typisk 8-12 timers varighed og gennemføres i deltagernes private biler i det omfang, det lader sig gøre. 

Alle ture starter kl 07.00 på Sjælør station - dog kl 08.00 på turene i januar og februar. Se alle datoer i holdkalenderen nedenfor. 

Turmålene starter med en efterårstræktur til Falsterbo i Skåne. Herefter aftales turmålene løbende gennem sæsonen. Der kan ske ændringer, hvis f.eks. dagens vindretning viser, at fugletrækket vil forekomme andre steder end det planlagte, hvis is og sne lukker søer/områder, eller en uventet spændende fugleoplevelse vil være et andet sted end på det planlagte turmål. Endelig kan sne, heldagsregn og tæt tåge gøre, at en tur aflyses, hvorefter en erstatningsdag findes. 

På alle ture bør I medbringe kikkert, teleskop, notesbog, mad og drikkevarer, godt humør, tøj efter vejrudsigten. Men vindtæt tøj, ordentligt fodtøj og halstørklæde bør ALTID medbringes. 

NB: Kontakt venligst Hans Meilstrup for yderligere information – 5965 0883 / 4031 9531.