Sprog og kommunikation

Scrum - lær at arbejde agilt

I en dynamisk verden i hastig forandring kommer de klassiske modeller til styring af projekter ofte til kort – og andre og mere agile arbejdsformer banker på. En af dem er Scrum! Kom og lær den at kende på en intensiv weekendworkshop med masser af information og praktiske Scrum-Lego-øvelser.

Scrum er en globalt anerkendt projektmodel, der netop imødekommer ønsket om mere agile arbejdsformer. Metoden består af spilleregler baseret på sund fornuft – og er et opgør med traditionel analysetung projektledelse. Med Scrum-metoden kan man levere det mest tilfredsstillende produkt, reducere omkostninger og minimere tidsforbruget i et projekt, hvor uforudsigeligheden er stor. Endelig er Scrum en motiverende samarbejdsmetode for projektgruppen.

Læs mere om kurset i Scrum

Hvad er Scrum

Scrum er en anerkendt, agil arbejdsmetode til at styre komplekse projekter. Metoden giver en struktur til processen og sikrer løbende resultater, mens man arbejder med skiftende krav og målsætninger.

I Scrum deles projektet op i tidsintervaller kaldet ’sprints’ af 30 dages varighed. Et sprint skydes i gang ved at projektejeren opstiller prioriterede krav og ønsker til projektets resultat. Projektteamet vurderer så, hvilke opgaver det kan løse i de kommende 30 dage. Undervejs i sprintet mødes teamet hver 24. time for at briefe hinanden på resultaterne. Når sprintet efter 30 dage afsluttes, inviteres brugere/interessenter til at besigtige resultatet. Brugerne kan så godkende eller afvise det udførte arbejde. De kan også komme med forslag til ændringer eller nye ønsker, som inkorporeres i det næste sprint. Sådan fortsætter projektet i et antal sprints, indtil man har det ønskede resultat.

Kursusindhold

  • klassisk projektledelse, interessentanalyser, risikoanalyser, tidsplaner m.m.
  • agil projektledelse
  • Scrum – baggrund og historie
  • centrale Scrum-begreber – roller, møder, artefakter og spilleregler
  • fordele ved af arbejde agilt med Scrum
  • Scrum i praksis
  • Workshop med Scrum-Lego-øvelser

Målgruppe

Nysgerrige projektdeltagere og projektledere. Det er en fordel, at have kendskab til klassiske projektledelsesværktøjer, men det er ikke et must, da den første halve dag er en introduktion til arbejdet med klassiske projektledelsesværktøjer.

Undervisningsform

Kurset vil være en kombination af oplæg, dialog og gruppearbejde, samt en workshop med anvendelse af legoklodser.

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
192210
lør 02-11-19 10:00
København K
Nina Kirkegaard Schou
2 gange
Kr. 890