Sprog og kommunikation

FVU dansk - trin 1

fvu-forberedende-voksenundervisning-dansk, FOF København

Her starter vi forfra med staveregler og grammatik med fokus på ordenes endelser og betydning.

Vi læser og skriver korte hverdagstekster som opslag, invitationer, huskelister, personlige mails mv.

Du kan afslutte kurset med en trinprøve.