Sprog og kommunikation

FVU dansk - trin 3

fvu-forberedende-voksenundervisning-dansk, FOF København

Med udgangspunkt i forskellige teksttyper arbejder vi med læseformål og læsestrategier.

Vi træner orddannelse, ordkendskab og skriver indlæg, artikler, referater, tekst til hjemmesider mv.

Du kan afslutte kurset med en trinprøve.