Sprog og kommunikation

Arabisk - integreret arabisk - begyndere

arabisk-undervisning, FOF København

Arabisk er verdens femtestørste sprog. Sproget har central betydning i verdens næststørste religion islam, hvorfor mange ikke-arabiske muslimer også kender sproget. 

Tilegnelse af arabisk sprog vil således åbne døren for dialog med op mod 1 mia. mennesker. På kurset er er både fokus på indlæring af det formelle skriftsprog, der benyttes i alle arabiske lande, samtidig med at vi øver samtale i den moderne levantiske dialekt, som primært tales i Syrien, Libanon, Jordan og Palæstina.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her