Sprog og kommunikation

Arabisk - integreret arabisk - niveau A2

arabisk-undervisning, FOF København

Kurset bygger videre på integreret arabisk A1, og vi går i dybden med den arabiske grammatik og den semitiske sprogopbygning. 

Du bliver bedre til at læse og forstå tekster på formelt arabisk, samtidig med du udbygger dit mundtlige vokabular og dine samtalekundskaber på moderne levantisk dialekt, som primært tales i Syrien, Libanon, Jordan og Palæstina.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her