Sprog og kommunikation

Arabisk - levantisk dialekt - niveau A2

arabisk-undervisning

Forudsætninger svarende til ca. 50 lektioners undervisning.

Vi bygger videre på det, vi har lært på tidligere niveauer. Vi udvider ordforråd, arbejder grundigt med grammatikken og fører samtaler på arabisk, hvor vi arbejder med at sprogbrugen bliver så korrekt som muligt. Vi læser bl.a. avisartikler, ser små videoer og hører lydklip.

Teksterne vil fortsat være med latinske bogstaver og undervisningsmaterialet vil være på engelsk.