Sprog og kommunikation

Brasiliansk - niveau A2

brasiliansk-sprogundervisning, FOF København

Du kan udveksle informationer om velkendte og rutineprægede forhold og i enkle vendinger beskrive forhold omkring din egen baggrund. 

Vi arbejder med at udvikle og styrke de grundlæggende færdigheder. Mundtlig træning er i fokus med inddragelse af grammatik efter behov.

Vil du vide mere om niveauet på kurset? Se niveaubeskrivelse her