Sprog og kommunikation

Russisk - niveau B1

russisk

For deltagere med begrænsede forudsætninger, som er i stand til at konstruere sætninger med dagligdags indhold om fx familie, arbejde eller fritidsinteresser.