Sprog og kommunikation

Tysk - niveau A2

tysk-undervisning

Vi fortsætter med at lære vendinger og udtryk for at blive bedre til at føre samtaler om dagligdags situationer, aktuelle emner og tyske forhold.

Grammatik inddrages, hvor det er relevant.